About Us

Malo lelei,

‘Oku mau tuku atu ‘i he peesi ko ‘eni ‘a e ngaahi faihala ‘a e Fale ‘o e Tu’i pea mo e kau Nopele. Koe’uhi ke ‘ilo ‘e he kakai ‘o e fonua ‘a ‘enau toloveka ‘aki ‘a e koloa ‘a e fonua. Ko ’emau peesi facebook ‘eni ‘e 2 kuo report ‘e he kau fakafepaki.

cropped-demo.jpg

Ongo peesi loua na’e ‘osi a’u hono tokolahi ki he toko 1000 tupu. Pea ko e ‘uhinga ia ‘a ’emau fokotu’u ‘a e website ko ‘eni koe’uhi ke ‘oua ‘e toe  mole ‘etau ngaahi post.

Neongo pe lahi ‘a e ngaahi fakamole: ka ‘oku mau fai pe ‘a e ngaue mo e faka’amu ke a’u atu ‘a e ngaahi palopalema ‘oku hoko ‘i hotau fonua, ki he tonga kotoa pe ‘i he kolope. ‘Oku mau ‘ofa atu ki he ngaahi famili masiva kotoa pe ‘i Tonga, tokaange pe ha taimi ‘e ‘aonga ai ‘a ‘etau feinga ngaue ni, koe’uhi ko e kaha’u ma’ae hako tupu ‘o Tonga, kae ‘uma’a ‘a e fua fatongia ‘a e pule’anga ke tu’uloa ‘a Pule lelei mo ha Kositutone ‘oku faka’Otua ma’a hotau ki’i fonua ko Tonga.

 

‘Ofa atu mo e Lotu!

 

Advertisements