KO E NGAAHI NGAUE LALAHI ‘E 3 ‘A E PULEANGA ‘O ‘AKILISI POHIVAOKU NAU LOLOTONGA NGAUE KI AI ‘I HE LOLOTONGA NI.

KUO LAVA PEA IKUNA E NGAUE ‘A E PULE’ANGA LOLOTONGA KI HONO LANGA ‘O E UAFU FO’OU PEA ‘OKU HOKO ATU LEVA E LANGA FONUA ‘A E  PULE’ANGA LOLOTONGA KI HONO FAKALAHI MO MONOMONO ‘O E MALA’EVAKAPUNA FU’AMOTU, KO E WIND POWER GENERATION SYSTEM KI HE IVI FAKANATULA MO E DISASTER RISK REDUCTION PROJECT KO E TOKATEU NA’A TO MAI HA TAUFA. ‘OKU FE’UNGA ‘A E GRANTS KI HE NGAAHI PROJECT FO’OU ‘E 3 KO ‘ENI MO E $USD 42 MILIONA TUKUKEHE ‘A E GRANTS KI HE UAFU FO’OU NA ‘E ‘OSI HUUFI.

KO E TAHA ‘ENI ’O E NGAAHI NGAUE MA’ONGO’ONGA KUO IKUNA’I ‘E HE PULE’ANGA ‘O ’AKILISI POHIVA KO HONO LANGA ’O E UAFU FO’OU.

KO  E TAU’ANGA VAKA LALAHI ‘E 2 PEA TAKI MITA ‘E 90 HONO LOLOA, ’A IA ‘E LAVA PE KE HU KI AI HA FA’AHINGA VAKA PE MEI TU’A.  NA ‘E TO E LANGA FOKI KI AI MO E FALE TEMINOLO ’ E LAVA HAO KI AI HA KAKAI ‘O LAHI HAKE ’I HE 400 TUPU, TANAKI ATU KIAI MO E NGAAHI LAKANGA NGAUE ‘E 100 TUPU ‘A IA KO E TOKO 500 TUPU FAKAKATOA.

KO E PROJECT NGAUE KO ‘ENI NA ’E LANGA KE NE LAVA PE ‘O MATATALI ’A E MOFUIKE, SUNAMI MO E MATANGI FAKATALOPIKI ‘I HA’ANE HOKO FAKATU’UPAKE.

NA ’E FAKAPA’ANGA FOKI ‘A E NGAUE KO ‘ENI PEA MEI HE GRANTS ‘A E PULE’ANGA SIAPANI MAKATU’UNGA IA ‘I HE ALELEA NA’E FAI ‘E HE PALEMIA ‘AKILISI POHIVA MO HONO PULE’ANGA. NA ‘E FE’UNGA ‘A E GRANTS KO ’ENI MO E $USD29 MILIONA.

IMG_7297

‘I HE LOLOTONGA NI KUO ’OSI FAKAHOKO ‘A E FAKATAHA ’A E PM ‘AKILISI POHIVA MO E MINISITA KI HE NGAAHI NGAUE FAKAVAHA’A PULE’ANGA  ‘A SIAPANI, IWAO HORII KI HONO FAKALAHI ’O E MALA’EVAKAPUNA FU’AMOTU KI HA FO’I MITA ‘E 400 FO’OU PEA ‘OKU FE’UNGA ‘A E NGAUE NI MO E $USD17 MILIONA.

NA ’E TOE HOKO ATU FOKI ‘ENA TALANOA KI HE FO’I NGAUE MAKEHE ‘E 2 ’A E PULE’ANGA TONGA ‘A IA KO E WIND POWER GENERATION SYSTEM PEA MO E DISASTER RISK REDUCTION PROJECT ’A IA ‘OKU FAKAFUOFUA HONO FAKAMOLE KI HE $USD25 MILIONA.

FA’U ‘E MO’ONI MO TOTONU

 

 

Advertisements