KUOOSI NGAUE POPULA HA TAHA ‘I HE FALE ‘O E TU’I? PE KOHA NOPELE? ‘I HANO MAUMAU’I ‘O E KONISITUTONE ‘A E FONUA?

KO HONO TOLOI TU’O 6 ‘ENI ‘A E HOPO ‘A TU’IVAKANO FEKAU’AKI MO ‘ENE FAKATAU TA’EFAKALAO ATU ‘A E PAASIPOOTI TIPILOMETIKA ‘E 7 MO E ORDINARY PASSPORT ‘E 15 TALU MEI HE 2003 KI HE 2013. KI HE ONGO MATU’A MEI CHINA, KO E FRIEND ‘O E KUINI. NEONGO HONO FALE’I ATU ‘E HE ‘ATENI SENIALE KIA TU’IVAKANO ‘OKU TA’EFAKALAO, KA NA’E FEKAU ‘E HE KUINI KE ‘AVE ‘A E NGAAHI PAASIPOOTI HE KO HONO FRIENDS.

NA’ E A’U MAI KI HE 2014 NA’E FAKATAU ATU AI ‘E TU’IVAKANO ‘A E PAASIPOOTI ‘E 5 KI HE SIAINA IA ‘E TAHA PEA KUO ‘OSI NOFO FONUA TONGA ‘O TALU MEI HE 90s PEA NA’E ‘OSI FAKATU FOKI KI HE TOKOTAHA TATAU ‘A E NGAAHI PAASIPOOTI LAHI ‘I HE TAIMI KOIA.

KO E 2016 NE PUKE’I ‘E HE IMMIGATION ‘A E ONGO SIAINA ‘E TOKOUA ‘I MALA’EVAKAPUNA FU’AMOTU, KO SHIWEI HU & GUANGEHANG XIAO KO E NGAUE’AKI ‘A E PAASIPOOTI LOI. NA’E IKAI KE FIEMALIE ‘A E ONGO SIAINA ‘I HE TAIMI NA’A ‘I TONGA AI PEA NA TU’U HAKE KE ‘ALU KI NZ.

NA’E FAKAFOFONGA’I ‘E LATI NIU ‘A E ONGO SIAINA KO ‘ENI ‘I HE HOPO, NA’E TALAANGE ‘E HE ONGO SIAINA NA’E ‘OSI ‘AVE $3 KILU KIA TU’IVAKANO, PEA NA’E ‘OSI TU’UTU’UNI ‘A TU’IVAKANOA KI HE KAU NGAUE MA’OLUNGA ‘A E OFISI IMMIGRATION KE ‘AVE ‘A E PAASIPOOTI ‘A E ONGO SIAINA, KA ‘IKAI KENAU FAI KIAI KUO PAU KE HOKO ‘A E ME’A KIA KINAUTOLU. KUO ‘OSI MO’UA FOKI ‘A E NI’IHI ‘O E KAU ‘OFISA KO ‘ENI ‘O NGAUE POPULA AI HA NI’IHI.

Advertisements